קטע:רש"י על יחזקאל מא כ

"וקיר ההיכל" - וכן לקיר ההיכל