פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל מא יח

"ועשוי כרובים ותמורים" - ואותו הארז מצוייר כרובים ודקלים

"ושנים פנים לכרוב" - אחד פני כפיר ואחד פני אדם זה פונה לכאן וזה פונה לכאן כשהיתה התמורה בין כרוב לכרוב היה פני הכפיר לה מכאן ופני אדם מכאן כמו שאמור בענין