קטע:רש"י על יחזקאל מא יז

"על מעל הפתח" - בגובה

"ועד הבית הפנימי" - כל הבית קדשי הקדשים עד כולו

"ולחוץ" - לצד ההיכל

"סביב סביב" - בכל כותליו

"בפנימי ובחיצון" - בבית קדשי הקדשים ובהיכל

"מדות" - מחופה נסרים גדולות עשויות במדה