קטע:רש"י על יחזקאל מא יא

"ופתח הצלע למונח" - ופתח התאים החיצוני' פתוחים למקום המונח פנוי בקרן זוית כמו שפרשתי