פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל מא ה

"וימד קיר הבית" - כותל מערבי

"ורוחב הצלע" - אפנדי"ץ בלע"ז התא של אחריו ד' אמות חללו ושל בית שני היה שש ועל כרחך בית זה לעתיד לבא שהרי בבית שני לא היתה חומה מפסקת לבית קדשי הקדשים