קטע:רש"י על יחזקאל ל יח

"חשך היום" - ימנע האור

"ענן יכסנה" - צרה תבוא עליה ותכסנה ותחשך כיום כסוי הענן

"ובנותיה" - וכפרנהא