פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל ל יד

"ועשיתי שפטים בנא" - אלכסנדריא