פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל ל ט

"מלאכים מלפני" - גדודי גייסות הולכים בשליחותי בשיירות רבות להחריד את כוש היושבת בטח

"בצים" - כמו וצים מיד כתים (במדבר כד) וכן תרגמו יונתן בלגיונין