קטע:רש"י על יחזקאל ל ב

"הה" - כמו אהה הה ליום העתיד לבא על אותן העכו"ם