קטע:רש"י על יחזקאל לט יג

"וקברו כל עם הארץ" - שמתו שם

"והיה להם לשם" - כל האומות יספרו את שמם לשבח ולחסד אין לך כאומה זו רחמנים יש לך אדם שקובר את אויבו שעמד עליו להורגו