פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל לח ז

"הכון והכן לך" - הכון אותך והכן לך חיל אחרי'

"הכון" - הזדמן

"והיית להם למשמר" - דרך המלכים לתת לב על חיילותיהם היאך יצאו ולהעמיד משמרות שלא יבא משחית על חילו בלילה