קטע:רש"י על יחזקאל לז כה

"לעבדי ליעקב" - כעין שנתתיה ליעקב בלי מצרי'