קטע:רש"י על יחזקאל לז טו

"ויהי" - דבר ה' אלי לאמר