קטע:רש"י על יחזקאל לז ז

<< רש"י על יחזקאל • פרק לז
א • ב • ג • ו • ז • ט • יא • יב • טו • טז • יז • יט • כה • 


"ויהי קול" - והנה רעש העצמות שהיו טופחין זה לזה

"עצם אל עצמו" - עצמות כל אחד כל מקום שנתפזרו היו קופצין ומתקרבין כל אחד ואחד אצל מקו' חבורו