קטע:רש"י על יחזקאל לז ב

"והעבירני עליהם סביב" - לבקעה ולא הכניסו לתוכה לפי שהיה כהן