קטע:רש"י על יחזקאל לו לא

"ונקוטותם בפניכם" - דמוניי"ר בלע"ז תמקו בעצמיכ' בבשתכם על הגמול הרע אשר גמלתם לפני ואני גומל לכם טובה