קטע:רש"י על יחזקאל לו ב

"האח" - שמחה

"ובמות עולם" - ארץ ישראל שהוא גובהו ונויו של עולם