קטע:רש"י על יחזקאל לה יג

"והעתרתם" - הרביתם וכן ועתר ענן הקטרת (לעיל ח) לשון רבוי