רש"י על יחזקאל לד כט

רש"י על יחזקאל • פרק לד
ב • ד • ו • ח • י • יא • יב • טז • יז • יח • יט • כ • כג • כה • כו • כט • לא • 


"מטע לשם" - קיום שיהא לשם עולם

"אסופי רעב" - טמוני רעב מחמת בושת רעבון ועוני