פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל לד יט

"וצאני וגו'" - ועמי מותר מיכל שמשיכון אכלין ומותר משתי שמשיכון שתן