קטע:רש"י על יחזקאל לד יז

"בין שה לשה" - בין בעלי אגרופין לחלשים