קטע:רש"י על יחזקאל לד יא

"ובקרתים" - ל' בקור חולים