פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל לד ח

"וירעו הרועים אותם" - את עצמם