קטע:רש"י על יחזקאל לד ב

"על רועי ישראל" - על פרנסי ישראל

"אשר רועים אותם" - את עצמם היו מענגין מממון חבריהם אשר תחתיהם

"הלא הצאן ירעו הרועים" - הלא משפט הרועים לרעות את הצאן ולא לרעות את עצמן