קטע:רש"י על יחזקאל לג ל

"הנדברים בך" - מתלוצצים בך