פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל לג ד

"דמו בראשו יהיה" - עון מיתתו ידרש מיד עצמו שפשע בנפשו