פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל לב ל

"בחתיתם מגבורתם בושים" - באתברותהון מגבורתהון בהתון