קטע:רש"י על יחזקאל לב טו

"ארץ ממלואה" - ארץ שהיא עתה ממלואה מכל טוב