פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל לב ט

"והכעסתי לב" - כלומר ירגז ויחרד לבם

"בהביאי שברך" - באתיתיותי תבירי קרבך לביני עממיא