קטע:רש"י על יחזקאל כ לה

"מדבר העמים" - הוא המדבר שהלכו בו ארבעים שנה וכן ניבא (הושע ב) והולכתיה המדבר