פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל כ לא

"ובשאת מתנותיכם" - ובלקיחת מתנותיכם שהיה לכם לתת לי ואתם לוקחים אותם ממני להעביר בכורותיכם לעבודת כוכבים