קטע:רש"י על יחזקאל כ ל

"הבדרך אבותיכם וגו'" - לשון תימה וכי כך הגון שבדרך אבותיכם אתם נטמאים ואני אדרש לכם להשיב על שאלתכם