קטע:רש"י על יחזקאל כ יג

"בחוקותי לא הלכו" - נסו אותי בעגל וברפידים מלקבל את התורה והותירו מן המן

"ואת שבתותי חללו" - יצאו מן העם ללקוט מן