קטע:רש"י על יחזקאל כט טו

"לבלתי רדות בגוים" - לשון ממשלה כמו ורדו בדגת הים (שם א)