קטע:רש"י על יחזקאל כח כד

"ולא יהיה עוד לבית ישראל וגו'" - לפי שניבא על עמון ומואב ופלשתים ואדום וצור וצידון שהם שכיני ארץ ישראל שיחרבו ומאחר שיאבדו כולן לא יהיה סילון וקוץ לישראל בכל סביבות' שיכאיבם ושירע להם

"סילון" - מין קמשונים וחוחים הוא

"ממאיר" - ענין הכאבה כמו צרעת ממארת (ויקרא יג) פוניינ"ט בלע"ז

"השאטים אותם" - הבוזים אותם