קטע:רש"י על יחזקאל כח יח

"חללת מקדשיך" - קדושתך

"אש מתוכך" - דברי גאוה שיצאו מפיך לאמר אל אני ל"א כתרגומו ואייתי עממיא דתקיפין כאשתא מחובי זדונך