קטע:רש"י על יחזקאל כח יב

"תכנית" - פיינטור"א בלע"ז

"אתה חותם תכנית וגו'" - אתה הוא מלא חכמה לחתום ולטבוע כל תבנית וצורה