פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל כז לג

"בצאת עזבוניך וגו'" - כל זה יקוננו עליך בקינתם