קטע:רש"י על יחזקאל כז כג

"אשור כלמד" - י"ת מדינן אשור ומדי