קטע:רש"י על יחזקאל כז כ

"בבגדי חופש לרכבה" - בלבוש דיקר לרתיכין