קטע:רש"י על יחזקאל כז יט

"ודן ויון" - מדינות הם

"מאוזל" - מטוה של שיראין

"ברזל עשות" - עשוי כעששיות מש"ש בלע"ז והוא פרזלא הנדואה