פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל כז ט

"זקני גבל" - אומני הבנין כמו שנאמר ובוני חירום והגבלים (מלכים א ה)

"מחזיקי בדקך" - מתקני בדקך שלא יכנסו בהם המים אפייטונ"ט טאקראוצ"א בלע"ז

"כל אניות הים ומלחיהם" - הספנים שלהם

"היו בך" - היו סביבך לשוט אל המדינות הרחוקות להביא הסחור' לתוכך

"לערוב מערבך" - ל' ערובה הם כל צורכי האדם שהוא חי בהם וממונו הוא ערובתו והצלתו לחייו גרנטיא"ה בלע"ז