קטע:רש"י על יחזקאל כז ח

"היו שטים לך" - תופסי משוטיך להנהיגך

"חובליך" - אוחזי הקברניט לכוין וליישר האניה