פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל כו יז

"נושבת מימים" - יש נוקדין רפי ופותרין מיושבת מימים קדמונים ויש נוקדים דגש ופותרין מיושבת בחזקה על ידי ימים הסובבים לה וכן תרגם יונתן וכן הוא

"אשר נתנו חתיתם" - סביבות לכל היושבים חתיתם לורדפריימנ"ט בלע"ז