קטע:רש"י על יחזקאל כד כו

"ביום ההוא" - א"א לבא הפליט ביום החורבן וכן פתרונו ביום ההוא שיבא הפליט אליך להשמיע אזנך ביום ההוא יפתח פיך

"להשמעות אזנים" - לבשר בשורה שהוכתה העיר