קטע:רש"י על יחזקאל כד כה

"משא נפשם" - שנפשם מתנשאה בהם