פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל כד כא

"אשר עזבתם" - בירושלים כשיצאתם בגולה