פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל כד יח

"כאשר צויתי" - שלא לנהוג אבילות