קטע:רש"י על יחזקאל כד יא

"תתום חלאתה" - תכלה זוהמתה ותבלע בנחשתה סיר של נחשת היא