קטע:רש"י על יחזקאל כד ד

"אסוף נתחיה אליה" - מיראת המצור אספו לתוכה כל ראשיה ושריה

"כל נתח טוב" - כל גבר גיבר אימתן וגבר עביד קרב כן ת"י